Villkor: Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande, det går bra att överlåta sin deltagarplats till annan vid förhinder (meddela oss via mejl). Vid oplanerade händelser som t.ex. sjukdom, eller för få deltagare äger vi rätten att flytta studiedagen till annan tidpunkt (man har då rätt att avanmäla sig om den nya tidpunkten inte passar) eller ställa in. Eventuella ändringar meddelas via mejl. Antalet deltagarplatser är begränsade till vad bussen rymmer, deltagare antas i den ordning anmälningarna inkommit.