En studiedag för lärare i samhällsorienterade ämnen. Spännande program på Sveriges Geotekniska Undersökningar i Uppsala och Försvarshögskolan i Stockholm samt föreläsning på Migrationsverket i Solna om arbetet med att ta emot migranter.
Hej!

Onsdagen den 2:a april genomför vi en spännande och lärorik studiedag för dig som undervisar i samhällsorienterande ämnen. Sista anmälningsdag är torsdag den 27:e mars.

De som deltar ansluter från olika orter till studiedagens buss på Solna station och sedan går resan till Uppsala.

Så här ser programmet ut;

07.50-08.50
Buss till Uppsala

08.50-09.15
Fika

09.15-11-30
(datumet prel. till 23/2) Studiebesök på SGU
- Om SGU och geologi
- Markanvändning och motstående intressen
- Råvarubrist (inte bara malm utan även vatten), konfliktämne
- titta på labbmiljö och kanske göra något praktiskt (klart 23/2)
- eventuellt deltagande av Evolutionsmuseet (klart 23/2)

11.30-12.15
Lunch

12.15-13-15
Buss till Försvarshögskolan

13.15-14.30
Studiebesök på Försvarshögskolan;
- Försvarshögskolans uppdrag och roll
- Forskare berättar om CATS, dvs. kunskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet.
- mm.

14.30-14.50
Fika

14.50-15.15
Buss till Solna

15.15-16.30
Föreläsning på Migrationsverket i Solna (precis bredvid Solna Station).

Anmälan Anmälan sker via e-post (yes@exkursion.se), ange namn, e-post, mobilnummer till den som ska delta samt deltagarens organisation och fakturaadress. Ange även om det finns speciella kosthänsyn för oss att beakta. Vi skickar bekräftelse och utbilningsinformation till deltagarens e-postadress.

Deltagaravgift Deltagaravgiften är 1260 kr + moms. Mat, fika, material och deltagande ingår i priset. Se villkoren för avanmälan (via startsidan).