Förbered dig på stora detonationer! Spännande program på Försvarets Forskningsinstitut kring explosivämnen
och detektering av dessa (t.ex. för terrorism-
bekämpning) och på Kungliga Tekniska Högskolan, bl.a. deras spännande laboratorier och några forskningsområden
.  .     .     .     .      .     .

Hej!

Torsdagen den 3:e april genomför vi en spännande och lärorik studiedag för dig som undervisar i tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Sista anmälningsdag är fredag den 21:a mars.

Så här ser programmet ut;

07.25-08.15
Buss från Östra Station vid Vallhallavägen

08.15-08.40
Fika på Rosenhill

08.40-09.00
Buss till Försvarets forskningsinstitut

09.00-12.00
Studiebesök på Försvarets forskningsinstitut vid Grindsjön i Botkyrka
Kemilaboratoriet
+ sprängämnesforskning
+ sprängämnesdetektering
+ metoder för brottsutredningar
Laserlaboratoriet
+ detektering på långt avstånd (t.ex. för terrorbekämpning)
+ luftprover med laser
Skjutfältet
+ ytans betydelse vid förbränning
+ öppen och innesluten explosion
+ skillnaden mellan detonation och deflagration

12.00-12.30
Buss till Södertälje

12.30-13.15
Lunch på Hagaberg

13.15-14.00
Buss till Kungliga Tekniska Högskolan

14.00-15.00
Studiebesök på Kungliga Tekniska Högskolan (del 1);
– Besök på minst fyra spännande laboratorier
– (Preliminärt) delta i en vintunnellaboration för vingprofilering
– Biobaserade material, från dagens papper och kartong till morgondagens
supermaterial (preliminärt ”hands-on”)
– mm.

15.00-15.20
Fika

15.20-16.00
Studiebesök på Kungliga Tekniska Högskolan (del 2)

Anmälan Anmälan sker via e-post (yes@exkursion.se), ange namn, e-post, mobilnummer till den som ska delta samt deltagarens organisation och fakturaadress. Ange även om det finns speciella kosthänsyn för oss att beakta. Vi skickar bekräftelse och utbilningsinformation till deltagarens e-postadress.

Deltagaravgift Deltagaravgiften är 1952 kr + moms. Detta pris är lite högre än vad en ”normal” dag kostar och det är för att vi köper utbildningen av FOI, de ska bemanna skjutfältet och olika experter ska anlitas mm. Utbildningen riktar sig inte till en så stor grupp och vi vill kunna genomföra dagen även om inte jättemånga har anmält sig. Mat, fika, material och deltagande ingår i priset. Se villkoren för avanmälan (via startsidan).