Genomförda projekt under EXKURSION.SE

11/4 2013
”Sprängämnesforskning och terrorbekämpning på FOI och satellitbyggande på Rymdbolaget”