Genomförda projekt under EXKURSION.SE 11/4 2013 "Sprängämnesforskning och terrorbekämpning på FOI och satellitbyggande på Rymdbolaget"