En allmän studiedag för personal i grundskola och kommun. Studiebesök på Flygvapenmuseet i Linköping (prova JAS flygsimulator) samt SMHI (preliminärt) och Visualiseringscenter C i Norrköping.        .       .       .       ...